Държавен фонд Земеделие започва прием на заявления за признаване на групи производители от днес, 22 май.

Документи ще се подават до 14 юни в областните дирекции на ДФЗ, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”, по място на регистрация.

Кандидатите трябва да са групи производители на плодове и зеленчуци, съгласно чл. 6 на Наредба №11 от 15.05.2007г. за условията и реда за признаване на организации на производители. Размерът на финансовата помощ ще бъде определен с решение на Европейската комисия.
 
Нормативната уредба и необходимата за кандидатстване документация са публикувани на електронната страница на ДФ „Земеделие”, www.dfz.bg, раздел, „Селскостопански пазарни механизми”, меню „Плодове и зеленчуци”.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!