От днес, 9-ти декември, до 16-ти декември Държавен фонд «Земеделие» (ДФЗ) приема проекти за субсидии за изграждане или ремонт на малка инфраструктура за управление на животински отпадъци (само трупосъбирателни площадки). Инвестициите могат да включват и купуването на специализиран транспорт.

 

Приемът е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., а определените за него средства са 6 500 000 евро. Те са съобразени с допустимия процент за договаряне над бюджета. Наддоговарянето стана възможно с решение на Министерски съвет (МС) от март тази година и засяга ПРСР 2007-2013 г. и програма „Рибарство”.

 

Кандидатите могат да подават документите си в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по място на извършване на инвестицията.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!