Документите по Схемата за компенсации за пропаднали площи в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2013 г., се подават в областните дирекции ДФ „Земеделие” (ДФЗ) по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на управление на юридическите лица от 10 юли до 1 август 2014 г.

 

Срокът за изплащането на помощта е 15 септември 2014 г. Общият бюджет по схемата е 4, 4 млн. лева, а помощта за отделните производители ще покрива до 80% от разходите за отглеждане на дадената култура. В случай, че заявените средства надхвърлят одобрения бюджет по схемата, ще се прилага коефициент на редукция за преизчисляване помощта на всеки заявител.

 

По схемата могат да кандидатстват физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители. Помощта ще получават фермерите, които имат издаден протокол за напълно пропаднали площи в следствие на природно бедствие или неблагоприятно климатично условие.

 

Тези, които не са застраховали площите си, ще получат 50% от полагащата се помощ. Изключение прави щетата от суша, която не е елемент на застрахователно събитие и се изплаща без редукция.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!