Държавен фонд  „Земеделие“ (ДФЗ) започна изплащането на финансовата помощ по мерките от схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“.
 
 
ДФЗ преведе над 18 млн.  лв. на 111 птицевъди. Размерът на финансовата подкрепа за 2019 г., определен от Управителния съвет на Фонда, е общо 34,560 млн. лв.
 
Държавната помощ има за цел да подкрепи земеделските стопани за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към животните в сектор „Птицевъдство“, уточниха от ДФЗ.
 
Подпомагането се предоставя годишно за покриване на разходи или пропуснати доходи на птицевъдите, които се ангажират да прилагат една или повече от мерките по схемата за период от най-малко 5 години.