Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплаща близо 2,1 млн. лева (2 093 568 лв.) на 239 стопани, заявили подпомагане по схемата на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“.

Стягат нова мярка, която да подпомага фермери при бедствията (обновена)

От Фонда подчертаха, че ДФЗ успя за 10 работни дни да обработи документите на земеделските стопани след приключване на приема, който изтече на 15 октомври и да плати компенсациите по-рано от предвидения срок – 8 ноември. 

Утвърденият финансов ресурс за 2019 г. по схемата е от 2,144 млн. лева. Отпуснатите средства се разпределят за щети, настъпили през 2019 г., като се компенсират:

- до 30% от направените разходи за производството на зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед;

-  до 80% от производствените разходи за фуражни култури;

- до 80% от разходите за отглеждане на плодове, зеленчуци, етерично-маслени, технически култури.

Подпомагат се земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи следствие на настъпили през 2019 г. неблагоприятни климатични условия. 

Земеделски стопани, които не са застраховали площите си, получават 50% от полагащата се помощ. Практиката показва, че в голяма част производителите не застраховат продукцията си.

Това изискване не се отнася за щетите, причинени от суша, както и измръзване на плодни пъпки при трайните насаждения. При тях помощта се изплаща без редукция.