Един ден предсрочно приключва третият прием на заявления за финансово подпомагане по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. Прекратяването се налага поради изчерпване на ресурса, определен за този прием от финансовата 2015 г., съобщават от Държавен фонд Земеделие. 
 
Третият прием по мярката за преструктуриране и конверсия на лозя за финансовата 2015 г. протече при изключително голям интерес от страна на лозаро-винарския бранш. В тази връзка ДФ „Земеделие” осигури допълнителен ресурс в размер на 702 175.60 лева. Така сумата, която ще бъде разделена между одобрените кандидати, достига до малко над 3,2 милиона лева.
 
Допълнителните средства са осигурени, тъй като кандидати от предходните два приема по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за финансовата 2015 г. са се отказали от авансови плащания или са заявили, че няма да подават други заявки за плащане в рамките на финансовата година. 
 
 От 2 до 8 юли 2015 г. в рамките на бюджета по мярката за преструктуриране и конверсия на лозя са приети 13 заявления за финансово подпомагане.
 
Припомняме, че през изтеклия прием по „Преструктуриране и конверсия на лозя” за финансовата 2015 г. се приемаха заявки за плащане единствено от кандидати, посочили желание за авансово плащане. В случай че даден кандидат сключи договор за предоставяне на финансова помощ с ДФ „Земеделие” и не подаде заявка за авансово плащане до 31 юли 2015 г., договорът му ще бъде прекратен.
 
Заявките за авансово плащане се подават след 10-ия ден от датата на сключване на договора и не по-късно от 31 юли за съответната финансова година. По тях може да бъде изплатена до 80% от финансовата помощ, предвидена за инвестицията, ако реализацията на проекта е започнала.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!