От 26 март 2014 г. до 29 август 2014 г. в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще се приемат и заявления по схемата за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Срокът за сключване на договорите и изплащане на средствата е 15 декември 2014 г. Помощта е в размер на 600 000 лева.

 

Целта й е да насърчи малките и средните предприятия от сектор „Плодове и зеленчуци” да застраховат селскостопанската продукция срещу неблагоприятни метеорологични условия. ДФЗ компенсира 80% от застрахователната премия, когато застраховката покрива само загуби, причинени от природни бедствия, които унищожават над 30% от средната годишна продукция на земеделския производител.

 

Компенсацията е в размер на 50% от застрахователната премия, ако застраховката покрива природни бедствия и други загуби, причинени от климатични събития, информират от фонда.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!