Държавен фонд „Земеделие“  изплати над 79 милиона лева по мерки 213 „Плащания по Натура 2000 и плащания по Директива 2000/60/ЕК – за земеделски земи“ и 214 „Агроекологични плащания“, направление биологично растениевъдство от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. 
 
Над 29 милиона лева са средствата разплатени на земеделски стопани за биологично растениевъдство  по Агроекологичната мярка за кампания 2014 и в комбинация с някое от другите направления.
 
Преведена е и сума на стойност над 50 милиона лева на бенефициенти  по мярка 213.  

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!