До момента са одобрени 121 заявления по Училищните схеми за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

ДФЗ: Всички заявления по подмярка COVID 1 са легитимни

От тях 111 са за доставки на плодове и зеленчуци за 420 739 деца в 3 248 училища и детски градини. 91 заявления са за доставки на млечни продукти в 3 201 учебни заведения с включени 409 711 деца от детските градини и училищата. 

Списъкът с одобрените заявители се актуализира непрекъснато ТУК

По училищните схеми са останали за одобрение само заявления, по които от Фонда писмено е изискана допълнителна информация от доставчиците. 

Стандартните таблици за единични разходи за доставка са определени в зависимост от опаковката – индивидуална или неиндивидуална, и начина на производство на продуктите – конвенционално или биологично.

Плодовете и зеленчуците се предоставят почистени и опаковани под формата на порции. Когато част от децата или учениците отсъстват, доставените за съответния ден количества се разпределят между присъстващите деца и ученици.

Изпълнението на схемите през учебната година 2020/2021 г. се контролира от ДФЗ. Ще се следи за спазването на изискванията за качество, навременното изпълнение на заложените графици за доставка, както и проверка на предоставените от одобрените заявители документи, включително и спазване на реално доставените общи количества по всяка доставка.