Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изпрати до Фермер.БГ разяснения във връзка със заповедта на изпълнителния директор Живко Живков от 13 май тази година за възможностите за заявяване на директни плащания по електронен път в Системата за електронни услуги на ДФЗ.
 
 
Въпросът, на който Фермер.БГ потърси отговор, е дали заявленията, подадени електронно в системата на ДФ „Земеделие“ в периода между 24 май и 7 юни, съгласно заповедта ще се третират по режима „със санкции“ или „без санкции“.
 
Поначало срокът за кандидатстване без санкции приключи на 15 май, но проект на Министерството на земеделието за промяна на Наредба № 5 от 2009 г. предвижда срокът да бъде удължен със задна дата до 23 май.
 
„Срокът в Заповед № 03-РД 1726 от 13.05.2019 указва, че до 7 юни 2019 г. земеделските стопани имат възможност да очертават площите си в Системата за електронно управление (СЕУ) на ДФЗ, за да могат да приключат заявлението си в Общинските служби по земеделие (ОСЗ) до 10 юни, когато изтича крайният срок за кандидатстване за Кампания 2019“, се казва в отговора на ДФЗ.
 
Оттам припомниха, че сроковете за подаване на заявления по директните плащания са ясно регламентирани в Наредба № 5 от 27.02.2009 г. и не зависят от начина за регистриране на данни, избран от кандидатите по схемите и мерките, включени в общото заявление за подпомагане.
 
За кампания 2019, съгласно приложимото законодателство (Наредба № 5 от 27.02.2009 г.), сроковете за подаване на заявления за подпомагане към настоящия момент са както следва:
 
до 15 май (вкл.) без санкция за закъснение при подаване на заявления или редакция на вече подадени такива;
 
от 16 до 31 май (вкл.) кандидатите за подпомагане могат да правят промени по подадени вече заваления, без да търпят санкция за  закъснение;
 
от 3 до 10 юни (вкл.) се изчислява санкция за закъсняла редакция по добавените части от заявлението в размер на 1% за всеки работен ден;
 
„След обнародване и влизане в сила на изменението на Наредба № 5 - публикувано на електронната страница на МЗХГ, сроковете за кампания 2019 ще бъдат актуализирани в ИСАК и на електронната страница на ДФЗ“, допълниха от Фонда.