Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) актуализира текущите приеми по схемите за Държавни помощи и Кредитиране.
 
 
Пчеларите могат да кандидатстват за минималната държавна помощ de minimis до 1 декември. Приемът на документи започна в началото на седмицата.