Министерството на земеделието и храните провежда „последователна политика, насочена към защита интересите на земеделските стопани, тяхната подкрепа, засилване на пазарната ориентация, повишаване на конкурентоспособността на българското животновъдство“. Това се посочва в поздравителен адрес от земеделския министър Десислава Танева, изпратен за животновъдния семинар на Фермер.БГ и HL TopMix, който се проведе в Сливен. 
 
В обръщението на Танева се посочва, че по данни на НСИ, през 2014 г. продукцията от отрасъл Животновъдство заема дял от 27,1% от общия отрасъл Селско стопанство, като най-съществен принос има млечното говедовъдство – производството на мляко заема дял от 45,5%. 
 

 
По думите на Танева, моментът за провеждането на информационен семинар за животновъдството е изключително подходящ, „с оглед процесите, протичащи понастоящем в българското животновъдство. Животновъдството е един от приоритетните сектори от Аграрния отрасъл на страната, поради което неговото настояще и бъдещо развитие има съществено значение, както за земеделието в частност, така и за националната икономика“. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!