Десет въпроса поставят народни представители пред земеделския министър Десислава Танева в редовния петъчен парламентарен контрол: 
 
1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно създаване на Изпълнителна агенция "Сертифициращ одит на средствата от европейските земеделски фондове" в състава на Министерството на земеделието и храните.
 
2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно подготвяни нотификации по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) от Министерството на земеделието и храните.
 
3. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно регистрация на правните основания за ползване на земеделски земи.
 
4. Питане от н.п. РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ и ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно политиката и стратегията на Министерството на земеделието и храните за развитието на Сектор лозарство и винарство, и изключването на винените лоза и виненото грозде от обхвата на т. нар. "чувствителни сектори", на Мярка 4 "Инвестиции в материални активи", от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
 
5. Питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно актуална политика на Министерството на земеделието и храните за създаване на ред в поземлените отношения.
 
6. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно текущо изпълнение на Оперативна програма "Развитие на селските райони 2014-2020".
 
7. Въпрос от н.п. ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ относно защита на интересите на българското птицевъдство.
 
8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно незаконното изсичане на гори и мерките, предприети от Министерството на земеделието и храните.
 
9. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно готовността на Изпълнителната агенция "Борба с градушките" през 2016 г. за осъществяване на своята дейност.
 
10. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно реализация на произведените картофи от земеделските производители.

Началото на Парламентарния контрол е насрочено за 11 часа, а по програма министър Десислава Танева ще е петият министър, който ще отговаря на въпроси.