През изминалата седмица Комисията по земеделие гласува на първо четене редица промени в спорния, според земеделци, Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). Предстои тези поправки да бъдат гласувани в пленарна зала.
 
 
Основното недоволство на земеделските производители е в изискването всички договори за наем на земя да бъдат преподписани до 22-ри юни. Това бе продиктувано от факта, че ако промяната не беше отхвърлена, земеделските стопани, които през изминалата година са сключили договор само с един от наследниците на даден имот, тази година трябваше да открият и другите му собственици.
 
На заседанието на 14 юни депутатите гласуваха на първо четене удължаване на срока за потвърждаване до 31-ви юли 2018 г. Заедно с това потвърждаването на договорите за наем над една година, които не са сключени със собственик/съсобственик, да се случва единствено когато не е уговорено в договора при наемане, както и отпадне изискването за удостоверяване на съдържание.