Българското земеделие вече има своя Европейски цифров иновационен хъб. Европейската комисия (ЕК) ни одобри и в рамките на следващите три години ще управляваме 3 млн. евро, които да вложим в цифрова трансформация на земеделието, съобщи пред журналисти Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации и координатор на проекта.

Светлана Боянова: У нас не съществува политика по храни

В него са включени 15 партньори от три групи. Първата група са от научните среди, втората група са IT компании. Третата група са потребителите на технологии, като зърнопроизводители и оранжерийни производители. В техните стопанства ще бъдат поставени и тествани самите дигитални технологии.

„За първи път в България ще се реализира такъв проект. В следващите три години ще предложим на земеделските стопани и на бизнеса от Южен централен район набор от услуги, свързани с цифровите технологии“, обясни Боянова. 

Една от тях е Test Before Invest, така че всеки земеделски производител да може да тества която и да е технология в инфраструктурата на хъба. Целта е фермерът да види дали тя му върши работа и дали му харесва. Като изтече консултацията, обучението, пробата, всеки преценява дали да си я купи от самия производител. 

Вторият вид услуги е обучението за дигитални умения, а на трето място е намирането на финансиране за стартъпи, които искат да развиват нови дигитални продукти, свързани със земеделието. 

„Обучението за дигитални умения ще бъде безплатно за земеделските производители. Ще създадем демонстрационни центрове, където те ще могат да идват при нас, когато си поискат“, допълни координаторът на проекта.

Реалните обучения ще стартират следващата година, защото до края на тази година са планирани само административни дейности. Създадена е стройна вътрешна организация, така че всеки да си знае ролята.