Заседанието по делото срещу бившия директор на Областна дирекция „Земеделие“ в Добрич, което бе насрочено за днес се отлага поради отвод на садията-докладчик, съобщиха от пресцентъра на съда. 
 
 
Срещу Митев е повдигнато обвинение за това, че в периода от 13.11.2009 г. до 03.09.3013 г., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, с цел да набави облага за две търговски дружества: „Митев“-ЕООД-Добрич и „Макситур Бряг на изгрева“ АД – Варна, не е изпълнил служебните си задължения, регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, като от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици.
 
Обвинението срещу бившия директор на Областна служба „Земеделие“ е повдигнато от Специализирано звено „Антикорупция“ при Софийска градска прокуратура.