Правителството прие постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и храните.
 
С изменението се намаляват от 118 лв. на 110 лв. таксите за регистрацията на търговец на зърно. Премахва се и таксата от 35 лв., която се заплащаше при издаване на ново удостоверение при подновяване на регистрацията на търговец на зърно и за промяна в декларираните обстоятелства.
 

С предложенията се постига изпълнение на заложените мерки в плана за оптимизация на държавната администрация, с което ще се облекчи бизнесът при извършване на административни услуги, посочват от Министерски съвет.