Съвместна информационна среща-семинар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Националната агенция за приходите (НАП) ще се проведе утре – 28 февруари 2018 г. в град Русе, съобщиха от службата.  
 
 
На семинара  инспектор по приходите от Териториална дирекция на  НАП-Варна, офис Русе област ще запознае гостите с данъчно облагане и осигуряване на земеделските стопани, промените в данъчното и осигурителното законодателство за 2018 г.
 
Ще бъдат разгледани и особеностите при деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски.
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ в Русе ще предоставят на земеделските стопани възможностите за подпомагане по схемите за директни плащания през 2018 г. и Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.
 
Събитието ще се проведе в град Русе, пл. "Свобода" 6, зала 1, (сградата на Областна администрация - Русе).