Сухото и неблагоприятно време тази есен доведе до значително изоставане на дълбоката оран, показват оперативните данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Отчетите към 29 ноември тази година показват, че е извършена предсеитбена подготовка на 13 969 653 декара с есенници, докато по същото време на миналата година площите са били с близо 2% повече - 14 233 155 декара.
 
Още по-голямо е изоставането при дълбоката оран. До края на ноември тя е проведена върху 6 664 991 декара. Тези площи са с 23% под миналогодишните по същото време 8 643 484 декара. 
 
 
Независимо от трудностите сеитбата на пшеницата не отстъпва от равнището, постигнато през есента на 2017 г.  До края на ноември са засети 10 791 191 декара жито или с 0,2% повече на годишна база. 
 
Сеитбата на маслодайната рапица, ечемика, ръжта и тритикалето обаче изостават в сравнение с есента на 2017 г.  Площите, засети с ечемик, са намалели с 4% от 1 072 642 декара на 1 027 710 декара.
 
С 4% по-малко са и нивите, засети с маслодайна рапица, като понижението е от 1 708 837 декара на 1 640 563 декара.
При ръжта спадът е с 16% от 57 577 декара на 48 189 декара, а при тритикалето – с близо 18% от 131 716 декара на 108 106 декара.