Няколко възможности за подпомагане на пчеларския сектор се предвиждат в новата Обща селскостопанска политика (ОСП 2014-2020) на Европа. Това се посочва в отговор на еврокомисаря по земеделие и развитие на селските райони Дачиан Чолош до българския евродепутат Мария Габриел.

Фермер.БГ публикува пълния текст на писмото:

„В новата обща селскостопанска политика се предвиждат няколко възможности за подпомагане на пчеларството.

Чрез новия Регламент за единна обща организация на пазарите и занапред на държавите членки се предоставя възможността да представят тригодишни национални програми в областта на пчеларството за съфинансиране от Съюза. Чрез реформата предходните шест мерки бяха актуализирани и завършени. По-специално ще бъдат обхванати всички пчелни продукти (а не само пчелният мед) и на разположение ще бъде предоставено финансиране от ЕС за нови мерски, насочени към борба срещу агресорите и болестите в кошера, както и към подобряване на мониторинга на пазара и на качеството на пчелните продукти.

Освен това съгласно новия Регламент за програмата за развитие на селските райони държавите членки ще разполагат с редица мерски за допълнителна подкрепа на пчеларството. Реформата предлага възможност за държавите членки да подкрепят проекти за обучение, инвестиции и сътрудничество, които биха могли да бъдат полезни за пчеларството.

На последно място, някои мерки в реформираната ОСП могат да бъдат косвено в полза на пчеларството. Задължителните мерки за обвързване с околната среда в новия регламент за преките плащания, по-специално диверсификацията на културите и екологичните приоритетни области, биха могли да допринесат за създаването на по-добра околна среда за пчелите. Земеделските производители, по отношение на които се прилага схемата за единно плащане на площ, ще трябва да отговарят на същите задължения за обвързване с околната среда като земеделските производители,обхванати от схемата за основно плащане. Мерките,свързани с агроекологията и климата, които са предвидени в новия Регламент за програмата за развитие на селските райони, следва също така да имат положителен принос за подобряването на околната среда на пчелите.“


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!