Насочих се към френските породи Мутон Шароле и Лакон, защото смятам, че имат добри продуктивни качества и са подходящи за условията в България, коментира говедовъдът и ветеринарен лекар Янко Митев за Агри.БГ. 

Има или няма разминаванe в декларирането на селекционните животни?

Той започва дейност като земеделски производител през 2000 г., когато внася зайци за разплод от Чехия и Словакия. Зайцефермата се намира в село Болярско, Ямболско. Две години по-късно закупува от Франция овце от породата Мутон Шароле – месодайно направление, които се развъждат чистопородно.

През 2007 г. д-р Янко Митев и екипът му за първи път внасят от Франция овце от породата Лакон – млечно направление. Равносметката днес са 560 животни от Мутон Шароле и 760 – от Лакон. За тях се грижат 25 души, които ги отглеждат на три места – в село Воденичане до град Стралджа, град Елхово и село Тенево.

Янко Митев: „Това са добре адаптивни породи. Не сме имали големи здравословни проблеми с тях.“

Фермерът обаче има трудност при кандидатстването за евросубсидии. Разработил е проект за оборудване на доилна зала и фуражен цех, които вече са изградени като помещения. Планира да закупи и тревомат. „За съжаление, вече втори проект ни отпада, въпреки че сме реално действаща ферма, която работи с реални животни и продукция“, недоумява той.

Янко Митев: „Ниско е качеството на работната ръка. Няма никакъв интерес от страна на младите.“ 

Липсата на животновъди също е голям проблем. Все пак производителят не се отказва и обмисля да продължи чистопородното развъждане на двете френски породи, които отглежда. Използва под аренда 750 дка пасища. Една от целите му е да утвърди фермата като ферма за производство на качествени разплодни животни.