Колко големи са всъщност разминаванията след първоначалната проверка на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), чиято задача бе да провери бройката на животните под селекционен контрол.
 
Определиха ставките за преходна национална помощ

Според директорa на агенцията Георги Йорданов за разминаване в цифрите не може да се говори.

„Проверката приключи с доклад. Имаше консултативен съвет по животновъдство. Не можем да кажем, че има някакви големи нарушения. Извърши се документален преглед на голяма част от страната. Също така се извърши проверка на идентификацията на животните, актуализираха се списъците. Има схема за регулярни проверки и тази проверка беше извънредна по нареждане на министъра като принципал“, каза той пред Фермер.БГ.

Данните, с които Фермер.БГ обаче разполага показват нещо друго – до момента са отпаднали над 58 000 овце и кози, както и над 4 000 крави. Освен това проверките все още текат, но вече на селективна база. Проверяват се асоциациите, при които отпадналите животни са над 15%.
 
[news]
Преди време Фермер.БГ потърси и оценката на зам.-министър Янко Иванов. Според него преброяването на селекционните животни върви много добре.
 
„Поставихме ограничения за възрастта на животните. Не е нормално да водиш възрастни животни, като племенни. Ясно е, че от тях няма да очакваме приплоди. Сложихме и изисквания за здравния статус на животните, за да може наистина да имаме здрави стада от елитни, хубави животни, племенни“, поясни зам.-министър Иванов.
 
Стопаните в сектора са запознати и с проблемите с така наречените автохтонни породи – местни породи, които често за заплашени от изчезване, поради по-ниска продуктивност и изисквания към начина на отглеждането им.
 
„За тях имаме специална политика да се поддържа определен минимум генофонд, който при нужда да се използва за възпроизводство. Стигна се, обаче, до крайност. Част от асоциациите започнаха да ги развъждат над нивата, които бяха обявени първоначално и тези животни вече излизат от хипотезата на застрашените“, каза д-р Янко Иванов.
 
Заради държавната помощ, отпускана за автохтонните видове, имало случаи като такива да се регистрират животни, които не са типични представители на такива породи.
 
„Приканихме самите развъдни асоциации да си направят ревизия на стадата и всъщност ние им помагаме. Правим проверки, за да може да оставят наистина само тези животни, които са типично племенни животни, които ще допринесат за оцеляване на породата, а не просто да имаме брой животни“, подчерта зам.-министърът.