Бензиностанции и търговци отказват да приемат ваучерите за гориво с намален акциз за първична селскостопанска дейнос, алармираха през седмицата пред Фермер.БГ земеделски производители от различни региони на страната. „Знаем за проблема, който е свързан с малките бензиностанции, предприети са действия за разрешаването му“, заяви в интервю за Фермер.БГ зам.-министърът на земеделието Бюрхан Абазов.

 

Г-н Абазов, земеделски производители алармират, че бензиностанциите не приемат ваучерите им. Има ли проблем и как може да се разреши?
Знаем за проблема – информираха ни областните ни дирекции и земеделските производители, които са се сблъскали с такъв проблем. Проведох разговори със зам.-министъра на финансите Людмила Петкова и проведохме по наше искане среща в сряда. В срещата участваха и представители на асоциациите на горива, които за пореден път получиха указания как трябва се процедира при закупуване на гориво за земеделие с ваучери. Установихме, че проблемът всъщност не в големите бензиностанции на големите вериги. Проблемът идна от малките бензиностанции, които не членуват в браншовите асоциации. Явно до тях не е достигнала информацията, която имат браншовите организации.

 

[news]

 

Какво може да се направи?
Договорихме се, пълната информация и указания относно ваучерната система за горива за първично земеделско производство да бъде получена в МЗХ. От своя страна, ние поехме ангажимент в рамките на няколко дни да разпространим тази информация чрез областните дирекции и чрез общинските земеделски служби. Така и собствениците и мениджърите на малките бензиностанции ще могат много бързо да получат писмени указания и ваучерната система да заработи в пълния си обем.

 

Кога ще получат указанията малките бензиностанции?
Указанията вече са изпратени до структурите на МЗХ в цялата страна и очакваме още от понеделник да бъдат разпространени и в малките бензиностанции. Трябва да се знае, че Министерството на земеделието няма инструмент за влияние върху бензиностанциите. Затова се надяваме, че спешно проведените срещи с МФ и предприетите действия за разпространение в писмен вид на алгоритъма за отчитане на ваучерите до всички бензиностанции ще има бърз резултат.

 

Очаква се да има нова методика за акциза на горивата за земеделие. Кога ще бъде представена и какви ще са промените?
Наистина, начинът на прилагане на ваучерната система в този й вид е еднократен, само за 2014 г. Предстои до края на юни да бъде разработена нова методика за получаване на акциз за горива. Подготвяме нотификация и ще променим правилата за приложение на схемата от 2015 г. с цел да се опрости процедурата. Така ще бъдат облекчени както земеделските производители – особено в приоритетните области – така и собствениците и мениджърите на бензиностанции.

 

Как ще се осъществява контролът върху разходването на горивото, закупено с ваучери?
Механизмите за контрол са разписани, но има критики от страна на земеделските производители, че системата е много тромава в сегашния й вид. Оплакванията са свързани най-вече с бумащина – искаме от стопаните да отчитат всеки литър гориво за каква машина е ползвано, за каква земеделска дейност, в коя ферма или точно на кой земеделски парцел и т.н. като това е само първоначалната информация. Задължителни са и подробните отчети с фактури. Затова предвиждаме промяна в методиката, с която ще се облекчат и механизмите за контрол – не като занижаване на контрола, а като документация, която трябва да водят стопаните.

 

Насрочена ли е дата за заседание на работна група за разписване на новата методика?
Работната група, която ще обсъжда новата методика за акциза върху горивата, е същата, която ще обсъжда и прилагането на директните плащания в новия програмен период. Знаете, че отправихме предложение към всички регистрирани браншови организации да определят свои представители в тази работна група, за да има наистина представителност на всички сектори. Заповедта е готова и очакваме до дни да се свика заседание на работната група по направления.

 

Колко ваучери са раздадени до момента и колко е общият брой на земеделските производители, подали заявления за ваучери?
До момента сме раздали 8 800 ваучера. Раздаването на ваучери ще продължи до 20 юни. Всички земеделски производители, които са получили право на ваучери, са 70 000. Смятам, че земеделските производители отчитат като положително въвеждането на ваучерната схема, защото това са 84 млн. лв. индиректна помощ за селското стопанство.

 

 

Интервю на Ваня КЮРЧЕВА, Фермер.БГ

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!