Стратегията за чист въздух на Обединеното кралство, която беше публикувана наскоро, ще бъде в подкрепа на земеделските производители. Те ще трябва да намалят емисиите на амонячни газове, които замърсяват въздуха, пише порталът Gov.uk.
 
Селското стопанство е отговорно за 88% от емисиите на амонячен газ в атмосферата на Великобритания през 2016 г. 23% от тях се дължат на торене. Този газ е особено опасен, тъй като се разнася на големи разстояния и може да си взаимодейства с други замърсители, образувайки вредни за човешкото здраве фини прахови частици.
 
Предвижда се мерките, залегнали в амбициозната стратегия на правителството, да намалят разходите за борба с мръсния въздух с 1,7 млн. лири годишно до 2020 г., достигайки до 5,3 млрд. лири на година от 2030 г.
 
По думите на министъра на земеделието Джордж Юстис „като пазители на земята земеделските производители имат важна роля за намаляването на емисиите на амоняк“. Ето защо бъдещата политика на британското правителство ще включва финансови награди и стимули за подпомагане на стопаните в тази насока.
 
Ролята на държавата ще се изразява в подкрепа за инвестиции в инфраструктура и оборудване, които да намалят емисиите. Стопаните ще бъдат насърчавани да прилагат и холистични методи в своята работа.
 
Финансирането е осигурено по две мерки на Програмата за подпомагане на селските райони. Едната ще помогне на земеделците да закупят нискоемисионна тороразпръскваща техника и ще стартира тази година. Втората мярка ще позволи на фермерите да закупят покривни съоръжения за съхранение на оборски тор.
 
Предвидено е още въвеждане на разпоредби, които да изискват от земеделските производители да използват агротехника с ниски емисии. Те ще трябва да спазват и нови правила, за да сведат до минимум замърсяването от използване на торове.
 
Наскоро правителството на Обединеното кралство излезе с доклад, който включва препоръки за стопаните. Една от тях е те да заменят карбамида с амониев нитрат при торенето на култури. Въпреки по-високата си цена амониевият нитрат вече е предпочитан пред уреята. Предстои група от експерти да изготвят още препоръки, в които приоритет да бъде използването на органични торове.
 
Данни на Eurostat сочат, че собственото производство на амониев нитрат в Обединеното кралство не е достатъчно и вносът възлиза на 296 хил. тона в периода от юли 2017 г. до юни 2018 г.