Българската петролна и газова асоциация  е излязла със становище, че новите промени за ведомствените бензиностанции се оценяват като крайно недостатъчни и определя отстъплението на Министерството  на финансите от първоначалния вариант поради заплахите от  протести на браншови организации за притеснително.


От Асоциацията коментират, че за разлика от първоначалния вариант на проекта, който предвиждаше резервоарите за съхранение да бъдат оборудвани със средства за измерване и отчитане на количествата горива в тях, настоящият проект изисква единствено информативно подаване на данни за съдовете и съоръженията за зареждане и съхранение на горива, както и на средногодишни количества потребено гориво.


Тази информация не може да осигури ефективен контрол върху доставките и движението на течните горива и в крайна сметка обезсмисля идеята за ограничаване на сивия сектор в икономиката, според Асоциацията.


Според нея размерът на необходимата инвестиция за техния монтаж е пренебрежимо малък на фона на облекченията, с които протестиращите сектори се ползват - държавни помощи във вид на намалени акцизни ставки (80 милиона лева годишно), европейско субсидиране (над 1 милиард лв. годишно), липса на задължение за влагане на биокомпонент и др.


В конкретния случай имаме цял „сектор в сектора", който е оставен не само извън контрол и отчетност, но и извън всякакви правила за безопасност, тъй като съхранява неизвестно количество взривоопасни и лесно запалими вещества в съдове и съоръжения, за чийто брой, вид, местоположение и техническа пригодност никой не следи, се казва още в становището.


Българската петролна и газова асоциация била убедена, че заплахите с протести не са никакво основание за третиране на определен брой участници на пазара на горива по привилегирован начин.


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!