Площите, заети с една-единствена бобова култура, са надхвърлили през миналата година всички видове зеленчукови насаждения в страната, взети заедно, показва аграрната статистика на земеделското министерство.
 
 
Царицата на културите в сектора „Зеленчуци и бобови“ е нахутът. През миналата година площите, заети с нахут, са с над два пъти повече в сравнение с 2017 г., като реколта е получена от 59 800 хектара. За сравнение реколтираните открити площи със зеленчуци са едва 41 800 хектара, като при тях е отчетен ръст с 23% на годишна база. 
 
Общо за производството на зеленчуци и сухи бобови култури през 2018 г. са използвани 119 100 хектара, което е с 59% повече от предходната година, отчитат експертите от отдел „Агростатискика“ на земеделското министерство.
 
„Основната причина за това е нарастването близо 3-кратното увеличение на на площите с нахут. През последните години като цяло се наблюдава тенденция към разширяване на площите със сухи бобови култури“, отбелязват експертите на земеделското министерство.
 
                              Производство на основни зеленчуци в България - Реколта 2018
Източник: Отдел "Агростатистика", МЗХГ
 
При зеленчуците най-голямо увеличение на реколтираните площи се наблюдава при лук-кромид зрял – със 77%, краставици – с 67%, главесто зеле – с 16%, ягоди – с 11% и картофи – с 10%. Оранжериите са с площ от 916 хектара, като през годината те са използвани средно 1,43 пъти за производство на зеленчуци. 
 
Продукцията от зеленчуци и сухи бобови култури – Реколта 2018, е увеличена с 9% спрямо предишната година. Произведени са общо 906 200 тона зеленчуци, като 130 900 тона от тях са оранжерийно производство. 
 
Най-голямо е производството на картофи – 261 700 тона, домати – 148 100 тона, дини – 95 000 тона, краставици и корнишони – 74 400 тона, и пипер – 52 000 тона. Увеличение на производството спрямо 2017 г. се наблюдава при нахута – с 80%, при тиквичките –  с 51% и при градинския фасул-зелен – с 42%. Произведени са и 1 121 тона култивирани гъби.