Близо месец след отварянето на приема по схемата за държавна помощ „Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“, само половината от допустимите бенефициенти са подали документи в Областните дирекции по земеделие, научи Агри.БГ.

Държавна помощ: С 56.6 млн. лв. стопани ще погасяват кредити от ДФЗ

Още в края на месец август Европейската комисия (ЕК) одобри държавната помощ. 

Помощта подпомага земеделски производители – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, и картофопроизводители, които са отсрочили кредитите си, предоставени от ДФЗ в периода 2008 – 2012 г., и не могат да ги погасят в условията на пандемия.

Указания за държавната помощ

Подкрепата се предоставя под формата на преки безвъзмездни средства, които покриват част от главницата и лихвите, дължими по заемите от ДФЗ. Като общият бюджет по схемата е 56 580 000 леваКрайният срок за приемане на заявления по помощта е удължен от до 10 ноември.

Вижте новата ни анкета 

Този бюджет ще бъде разпределен между допустими за подпомагане фермери, които са общо 1 882 – 1 798 стопани, отглеждащи едри и дребни преживни животни, и 84 картофопроизводители.

Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) обяснява това по следния начин:

“Едно от условията за кандидатстване по държавната помощ е това фермерът да няма изискуеми публични задължения към държавния бюджет. Много от стопаните обаче имат такива задължения и чакат да си получат субсидиите, за да погасят дълговете си и едва тогава да подадат документи. Трябва обаче да се има предвид крайния срок, тъй като при тази помощ със сигурност той няма да бъде удължен”, коментират от НОКА за Агри.БГ.

От ДФЗ също призоваха фермерите със стари задължения към Фонда да кандидатстват по държавната помощ.

Други важни условия за кандидатстване за помощта са това кредитите да са редовно отсрочени до 27.11.2020 г., а стопаните да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г.