Биологичното земеделие в Европа продължава да се развива стабилно, но динамиката му не повишава заетостта в сектора. Това сочат последните данни на Европейската комисия (ЕК).
 
 
Въпреки динамиката, с която се движи биологичния сектор обаче, този ръст не се отразява върху равнищата на заетостта в сектора. Това са само част от констатациите за показателите на Общата селскостопанска политика за периода 2014-2020 г., актуални към 2016 г.
 
Данните показват още, че площите с биологични насаждения са се увеличили с 30% между 2010 и 2016 г., достигайки общо 12 милиона хектара през 2016 г. Най-голямо е увеличението в България, Хърватия, Франция и Кипър. 
 
 
Великобритания пък е единствената държава, която регистрира спад (от 30%) през същия период. Като цяло площта на биологичното земеделие представлява 6,7% от цялата земеделска земя в Европа през 2016 г.
 
Нивата на заетост се повишават, но не и в селското стопанство
Данните също така показват, че европейската икономика се възстановява от кризата през 2008 г., като общата заетост постепенно се увеличава до 66,6% през 2016 г. в сравнение с 65,6% през 2015 г. 
 
Въпреки това заетостта в селското стопанство леко намаля през 2016 г. с общо 8,9 милиона души. От всички страни-членки на ЕС най-голям дял от заетите в селското стопанство имат Румъния, Гърция и Полша през 2016 г., като са съответно с 22,5%, 11,9% и 10%.
 
Същевременно приходите от селскостопански продукти отново започнаха да спадат след възстановяване от кризата и достигане на нов връх през 2013 г.