Български и румънски фермери, съвместно с Областната администрация в Русе участват в общ проект за обмяна на опит и информационни пунктове за фермерите в България и Румъния. 
 
Съвместната българо-румънска земеделска работна група посети на 11 юни общините Расучени и Извоареле в окръг Гюргево, където посети един от информационните пунктове ЕКО-БИЗ* в Община Извоареле. В рамките на проекта са изградени 5 информационни пункта, като 2 от тях са в гр. Русе – в Русенски университет и в Община Русе. Достъпът до съдържащата се в тях информация е свободен, съобщиха от Областната администрация Русе.
 
Практическата част на посещението се проведе във ферма SCAGROSEB SRL в община Расучени, където членовете на групата се запознаха с добра практика по отношение на отглеждане на царевица, пшеница, ечемик, рапица и управление на кравеферма.
 
Собственикът сподели че обработва 1700 ha земя, като 850 ha са житни култури, 380 - рапица, по 200 – слънчоглед и царевица, люцерна и други култури. В кравефермата си отглежда 400 крави, от които 200 са предназначени за млеконадой, 100 за репродукция и останалите са юници.
 
Млеконадоят е изцяло механизиран, даващ възможност да бъдат едновременно обслужени 16 крави. Машинно-тракторният парк е напълно оборудван с най-модерна техника в областта на земеделието. Екип от 40 души осъществява всички процеси във фермата вкл. ветеринарно санитарния контрол и охранителната дейност в обекта. 
 
По време на дискусията стана ясно че добивът, субсидиите, цената на продукцията и начинът на изкупуването не се различават съществено от тези в област Русе. Например изкупната цена на млякото е около 0,28 евро, а средният млеконадой на ден от крава е 24 литра.
 
* Пунктът е изграден по трансграничен проект „Екологични трансгранични действия за интегрирана бизнес зона – ЕКО БИЗ” изпълнен в партньорство между Окръжен съвет Гюргево, Бизнесцентър за подпомагане на МСП – Русе, Русенски Университет „Ангел Кънчев”, Национален научноизследователски институт за текстил и кожа, Букурещ, Национален селскостопански научноизследователски институт Фундуля, Кълъраш.  Областна администрация се ангажира съвместно с Областните дирекции по земеделие в Русе и Гюргево да предостави информация за нейното актуализиране и допълване. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!