Министерският съвет прие последния официалния драфт на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., съобщиха от правителствения пресцентър.

 

Три са основните цели, към които е насочена ПРСР 2014-2020 г. На първо място Програмата цели повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското стопанство и хранителната промишленост.

 

Цели, които трябва да бъдат постигнати са още: опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях; социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!