През последните три сезона в България се наблюдава възходяща тенденция при производството на слънчоглед. Пред този период, освен увеличаване на площите, е регистриран и ръст на реколтата от културата, което в съвкупност в края на сезон 2017/2018 доведе до рекордно ниво на реколтата – 2057 хиляди тона. Площите със слънчоглед са увеличени до 911 хил. ха, което по-рано в страната не е било. Наедно с това продуктивността е близка до максималната – 2,29 т/ха, отбелязват анализатори на УкрАгроКонсалт.

Световното производство на слънчогледово олио върви към нов рекорд

През сезон 2017/18 за сметка на ръст на предлагането на слънчоглед има увеличение не само потенциала на пазара на маслодайни семена, но и на обемите на вътрешна преработка, съответно, на износа на слънчогледово олио. Износът на олио бележи рекорден ръст. 

В структурата на износа на слънчоглед както и досега преобладават доставките в страните от ЕС – делът им за сезон 2017/18 е около 79% от целия обем външна търговия.

Колкото до перспективите за сезон 2018/19, то площите със слънчоглед ще намалеят с 18,8%,  сравнено с миналогодишния сезон. Рекордната реколта позволи на българските фермери да съберат продукция над очакваното, допълват експертите.

По тези оценки България в настоящия сезон ще продължи стратегията си по увеличаване на обемите на преработка на слънчоглед с последващия експорт на готовия продукт.