България, Румъния, Словения и Хърватия, както и страните от Вишеградската четворка подписаха  съвместна декларация относно предложението за директива за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници след 2020 г.
 
 
С тази декларация Чехия, Словакия, Полша, Унгария, България, Румъния, Словения и Хърватия насърчават Европейската комисия (EК) да обмисли запазването на настоящите изисквания за използването на хранителни и фуражни култури за производство на биогорива в страните от Евросъюза и в трети страни.
 
„Внесените биогорива и суровини трябва да бъдат анализирани, за да се гарантира, че те отговарят на същите изисквания, както и за производството на ЕС“, се посочва в декларацията, цитирана от euractiv.com.
 
На срещата са обсъждани регионалните възможности за справяне с предизвикателствата пред глобалното земеделие и хранително-вкусовата промишленост.
Една от основните теми на дискусия бе въпросът за разликата в качеството на хранителните продукти и напитките, продавани под една и съща марка в различни страни от ЕС.
 
Делегациите подчертаха значението на проблема не само за потребителите, но и за общия европейски пазар. Те са категорични, че поради трансграничния си характер проблемът може да бъде решен само с приемането на общо европейско законодателство, и изтъкнаха още веднъж ролята на страните от Вишеградската четворка и останалите 4 източноевропейски държави, участващи в срещата, благодарение на които темата е в центъра на вниманието на ЕС.
 
Участниците в срещата подписаха и декларация за инициативата "Биоийст" на страните от Централна и Източна Европа за базирани на знанието селско стопанство, аквакултури и горско стопанство в контекста на биоикономиката.