Правителството одобри позицията на България за неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе в периода 8-10 септември във Вилнюс. Основна тема на предстоящата дискусия са перспективите пред семейните ферми в условията на глобализация, съобщават от Правителствената информационна служба.
 
България оценява ролята на семейните ферми за производството на качествени и традиционни земеделски продукти и за задоволяване на местните пазари, както и техния принос в опазването на околната среда и запазване на биоразнообразието. Съществена е ролята им и по отношение на поддържане на социално-икономическия живот в селските райони.
 
Директните плащания, които се предоставят на семейните ферми, повишават нивото на икономическа сигурност на семействата, занимаващи се със земеделие, като допълват техните доходи. От друга страна, те ги стимулират да се съобразяват с екологичните изисквания и по този начин допринасят за устойчивото развитие на средата, в която са разположени стопанствата.
 
През следващия програмен период (2014-2020 г.) в рамките на Програмата за развитие на селските райони се предвижда разработването на тематична подпрограма за малките стопанства с цел по-ефективното им подпомагане. Фокусирането в отделна подпрограма на помощта за подобряване на човешкия капитал и на материално-техническата база в семейните дребни и полупазарни стопанства, улесняването на достъпа им до пазари, предлагащи справедлива цена за тяхната продукция, и намаляването на риска за постигане на определена финансова устойчивост са предпоставки не само за бърз растеж на икономиката в селските райони, но и за създаването и поддържането на работни места в свързаните преработващи индустрии и в предприятията, предоставящи услуги за бизнеса и домакинствата.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!