Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) потвърди в отговор до Агри.БГ, че е използвана пожарникарска пяна при умъртвяването на прасета в свинефермата русенското село Николово, която беше поразена от Африканска чума по свинете (АЧС).

Сигнал: Прасетата в Николово ги давят с пожарникарска пяна

Както Агри.БГ писа, снимки, споделени от Георги Стоилов във Фейсбук, показваха моменти от умъртвяването на част от 17-те хиляди прасета в поразения от опасната инфекция свинекомплекс.   

Въпросите, поставени в публикацията, изпратихме на БАБХ с молба за коментар и разяснения по предприетите мерки в животновъдния обект.

Ето въпросите и отговорите, които получихме от Агенцията по храните:

- Каква е официалната позиция на БАБХ за умъртвяването на заразените животни в свинекомплекс „Николово“? Ако умъртвяването е с ток, защо в свинекомплекса се умъртвяват животни с пяна от пожарната? Това ли е хуманното?

- Умъртвяването на свинете се извършва при спазване изискванията на Регламент 1099/2009 относно защита на животните по време на умъртвяване. Според Регламента евтаназията на животното трябва да бъде възможно най-бързо, за да не се удължава периода на страдание.

Използва се висока концентрация на въглероден диоксид, която гарантира бързо и ефективно умъртвяване на животните, под формата на сух лед. За свине се използва минимална концентрация от 80% въглероден диоксид.

Предвид факта, че въглеродният диоксид е газ, който изисква уплътнени помещения за да се предотврати неговото изтичане, а това не може да се осигури в наличните помещения, и с цел предпазване на хората, участващи в процеса, сухият лед се покрива с пяна, която да го задържи в непосредствен контакт със свинете.

Пяната задържа 99% от въглеродния диоксид от изпаряването на сухия лед и покрива животните.

Обширни изследвания на метода за умъртвяване с използване на пяна с азотен газ при прасенца е започнал на 1 януари 2013 г. в Изследователския център по свинете в университета Wageningen, Холандия.

Това изследване доказва, че животните са в безсъзнание за кратко време и умират поради липсата на кислород. И животните не трябва да страдат от стрес или болка от метода. Проучване с домашни птици вече показа, че това е постижимо.

Работата с пяна подпомага и процеса на дезинфекция, тъй като съдържа повърхностно активни вещества. 

- Защо не се използват наличните инсинератори и къде са те? Защо само се подписват анекси за още пари с фирмите?

- Използването на инсинератори ще удължи времетраенето на процеса по обезвреждане на заразените трупове и биологичните маси. В случай на Африканска чума по свинете най-удачният метод се явява загробването.

- Къде ще се загробват умъртвените животни? Защо не се изгарят в екарисаж? С какви превозни средства ще се извозват и не трябва ли те да са херметично затворени?

- Транспортирането на заразени трупове и материали би създало риск за разпространение на заразата. По тази причина се прилага метода на загробване като метод за обезвреждане.

Мястото на загорбване е строго определено с компетентните органи, като това не представлява риск за допълнителна контаминация на околната среда.

- Извършена ли е проверка на изнесеното в търговската мрежа от свинекомплекса месо и за какъв период назад?

- Приложени са изискванията на Наредба № 102 за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта АЧС, в случай на официално потвърждение на болестта с цел превенция от вероятното разпространение на вируса.

Извършва се проследяване и преработване под официален надзор на добитото месо от прасета, заклани през периода на вероятното влизане на болестта в свиневъдния обект.

В изпълнение на изискването на Наредба 102 БАБХ извърши проверка на свинекомплекса за насочените през последните дни прасета за клане. Всяко насочване на пратка свине за клане е съпроводено с протокол от лабораторно изпитване от живите животни с отрицателен за АЧС резултат. 

- Проверяват ли се фуражите, внос от други страни?

- Фуражните заводи в страната са под официален контрол на БАБХ. Вземат се проби за гарантиране безопасността на фуражите и здравния статус на животните. 

Съгласно законодателството се извършва документална проверка на всеки един компонент, който влиза в състава на фуражите.

- За какъв период ще се унищожат всичките 17 000 прасета от свинефермата и няма ли по-бърз, хуманен и ефективен метод?

- Мерките за ликвидиране на огнището - умъртвяване на животните, загробване, почистване и дезинфекция, се изпълняват максимално бързо и без забавяне. 

- Каква е европейската практика в такива случаи и използвана ли е пяна за масово умъртвяване на животни в друга държава членка на ЕС?

- Всяка страна членка използва методи за умъртвяване на животни в зависимост от ресурсите си и националната ситуация, но съобразно изискванията на ЕС законодателството и всички методи,  които са одобрени и международно признати като стандарти на Световна организация по здравеопазване на животните, какъвто е и случаят в България.