Българската агенция по безопасност на храните предприе мерки за ограничаване заболяването бруцелоза по животните, съобщиха от Агенцията. След лабораторни изпитвания на взети проби от 15 кози, отглеждани в 3 животновъдни обекта в гр. Рила, община Рила, област Кюстендил са получени  положителни зa бруцелоза резултати. Животните ще бъдат умъртвени по хуманен начин и насочени за обезвреждане в екарисаж.
 
Ще бъде извършена дезинфекция на дворовете, помещенията, инвентара, амуницията и торищата в животновъдните обекти с болни животни. БАБХ ще извърши серологично изследване на всички животни, отглеждани в гр. Рила. 

[news]
 
Забранява се придвижването и клането на животни в и от града. Прави се епизоотично проучване за установяване на източника на инфекцията. Извършва се инвентаризация на всички животни на територията на Областна дирекция по безопасност на храните Кюстендил и проследяване на придвижването на животните от началото на годината досега.
 
Наличното мляко и млечни продукти собствено производство от болните животни ще се унищожи с цел предпазване от заболяване на стопаните. Млякото, добивано от животните от град Рила, които не са показали положителна реакция към теста за бруцелоза може да бъде използвано за лична консумация след сваряване и за производство на сирене в домашни условия с период на зреене най-малко 60 дни. Млякото предназначено за преработка в млекопреработвателни предприятия, да бъде използвано при спазване изискванията на европейскoто законодателство за определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход.
Жителите на гр. Рила и населените места в граничните общини ще бъдат запознати с клиничните прояви на болестта и начините за предпазване от заразяване с бруцелоза на животните и хората.
 
Заболяването е зооноза (предава се от животни на хора). Хората могат да се заразят чрез контакт с болно животно и при консумация на сурово мляко или не добре термично обработено месо.
 
Най-честата симптоматиката при заболелите животни е повишена температура, аборти, подути стави и други. Заразата става с директен контакт между здрави и болни животни. Замърсени с вируса фуражи, оборудване, водопои, превозни средства и постеля също могат да бъдат източник на заразата.
 
От БАБХ апелират фермерите при съмнения за болни животни или при възникнали допълнителни въпроси да се обръщат към ветеринарния лекар, обслужващ обекта или да потърсят официалния ветеринарен лекар за съответната община.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!