Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) обнови днес три регистъра, свързани с производството, съхранението, превоза и търговията с фуражи.
 
 
Държавният контрол над компаниите, които работят в сектора, е уреден от европейския Регламент (ЕО) № 183/2005 г. за хигиена на фуражите.
 
Документът изисква операторите да си сътрудничат със съответния национален орган и да го информират за всички предприятия под техен контрол, действащи във всеки от стадиите на производството, обработката, складирането, транспорта или разпределението на фуражи.
 
Актуалните данни, свързани с промени и нови одобрения, са отразени миналата седмица в съответните регистри – по чл. 9 и по чл. 10 от Регламента. От днес списъците са достъпни за всички участници на пазара и други заинтересовани лица.