Тази година количеството с реколта от лавандула е добро. Произведеният лавандулов цвят и лавандулово масло е много по-голямо от предходни години и дори по-голямо от това, което пазарът може да поеме. Това каза Веселина Ралчева, член на УС на Българска асоциация Биопродукти за Фокус. 
 
„Това ще е причината пазарът да отсее този път висококачественото лавандулово масло от това, което не отговаря като показатели на стандартите и търсенето”, обясни Ралчева.
 
По отношение на средния добив на лавандула за страната биопроизводителят каза, че разликата в добивите в различните региони е голяма - около десет пъти. 
 
„Има разлика между Северна България - Добруджа, където има плодородни земи, и традиционните планински райони за лавандулата, каквито са Казанлък, Карлово, Стрелча и Панагюрище, където почвите са по-бедни, а терените по-трудни за работа, но пък там се получава висококачествено лавандулово масло”, поясни тя. 
 
По думите ѝ именно заради тези разлики трудно може да се каже какъв е средният добив за страната - количествата варират от 150 до 1 500 кг.