Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) е започнала спешен анализ за ползата от „преразпределитените плащания” от директните плащания за 2014 г., съобщиха от Асоциацията.

Документът до две седмици ще бъде готов и ще бъде предоставен на обществеността и Министерство на земеделието и храните. Целта на анализа е да подпомогне експертите при аргументацията им за избор на този вид плащания.

Според АЗПБ единственият аргумент, посочен в проекто наредбата за директните плащания, е, че това се прави „с оглед необходимостта от подпомогане на малките и средни стопанства от 2014 г. предлагаме земеделските стопани да могат да кандидатстват и по схемата за преразпределително плащане”.

„Подпомагането на сектори като зеленчукопроизводство, животновъдство, овощарство/които са всъщност малките и средни производители/ са съществена част от позициите на АЗПБ за следващия програмен период. Затова смятаме, че готвеният от нас анализ ще покаже дали „преразпределителното плащане” ще има ефект върху тях.“, заявиха от АЗПБ.

От АЗПБ коментират още: „Към този момент ние не можем да вземем позиция по същество, тъй като МЗХ не ни предостави нито анализ на ситуацията, нито евентуални прогнози. Освен това не бе спазен обичайният ред да бъдат уведомени НПО и обществеността за това, че вече е готова такава проектонаредба. Тя е качена на сайта на МЗХ на 14 февруари като „Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане”, която нашите експерти откриха по време на рутинен преглед на документите, които министерството публикува.“, допълни още председателят на АЗПБ Венцислав Върбанов.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!