Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) настоява за увеличаване на национално съфинансиране за инвестиционните мерки в новата ПРСР от заложените в момента по проект 18% на 35%. Според организацията само така в период на криза българското земеделие ще може да реализира добавена стойност и да инвестира в материални активи. Намаленият с близо 20% бюджет на програмата в сравнение с предходния период ще окаже неблагоприятно влияние върху инвестициите в земеделието. Към момента държавата е заложила минимален размер на държавно подпомагане по различните мерки.  

„Освен редуцирания бюджет, изискванията на Брюксел за компесаторните мерки допълнително намаляват средствата в новата ПРСР, които могат да бъдат използвани за инвестиции. Близо 30% от бюджета на програмата са заложени за агроекология и климат.“, коментира председателят на АЗПБ Венцислав Върбанов.

Асоциацията на земеделските производители в България е изготвила официално становище относно искането за максимално национално съфинансиране по инвестиционните мерки от новата ПРСР. Становището ще бъде изпратено до Министерството на земеделието и храните и до Министерството на финансите. От Асоциацията напомнят, че максимално възможният процент на националното финансово участие на държавата, което ЕС приема, е 80%. Повечето от европейските страни членки залагат по-голям от минималния процент държавно участие, а Испания дори е заложила максимума – 80%.

Венцислав Върбанов коментира, че щом държавата обявява земеделието за приоритетен сектор, тя трябва да отпусне повече средства, за да може той да се развива.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!