Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) подкрепя идеята на МЗХ да бъдат приложени „преразпределителните плащания“ към директните плащания. Анализът, изготвен от експерти на асоциацията, както и от външни специалисти показа, че прилагането на „преразпределителните плащания“ ще окаже положителен ефект върху стопанствата на зеленчукопроизводители, овощари и животновъди. От АЗПБ припомнят, че това са сектори, за които асоциацията винаги е настоявала да бъдат подпомагани.

„Именно затова АЗПБ смята, че трябва да се избере този вид подпомагане, но в същото време страната да не прилага „тавана“ на плащанията по СЕПП, каквато възможност ЕК дава. АЗПБ също така е на мнение, че „наредбата“ като нормативен документ не е достатъчно юридически надеждна относно прилагането на тези схеми на субсидиране. Считаме, че трябва да бъдат направени изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители, след което да се променят наредбите.
 

[news]

По този начин ще се осигури устойчивост във времето, тъй като на земеделските производители ще бъде гарантирано, че в следващия седемгодишен период на ОСП ще се прилага именно този вид подпомагане, независимо какви правителства управляват страната“, коментира председателят на АЗПБ Венцислав Върбанов. АЗПБ разработи анализа за прилагането на „преразпределителните плащания“ при три сценария - за увеличение на помощта за първите 30 ха съответно с 10%, 30% и 60% от базовото плащане.

 

„Прави ни впечатление, че в анализа си МЗХ са избрали 50% от базовото плащане, но за нас не е ясно въз основа на какво е взето това решение“, изтъкна Ивайло Тодоров, изпълнителен директор на АЗПБ. Затова считаме, че този проблем трябва задълбочено и прецизно да се дискутира, като се надяваме това да стане на обсъждането днес в МЗХ. На днешната дискусия АЗПБ ще настоява, ако се вземе решение за прилагане на „преразпределителните плащания“ , МЗХ да даде гаранция, че няма да се въведе тавана на плащане по СЕПП.

 

По този начин ще бъдат удовлетворени и малките и големи земеделски производители, възможност каквато Брюксел неслучайно предоставя, коментира председателят на АЗПБ Венцислав Върбанов. Той изтъкна, че ЕК е дала шанс всяка страна от ЕС, в зависимост от спецификите на стопанствата си, да избере как да подпомага фермерите си. „Също така, ако НПО и МЗХ подкрепи АЗПБ, смятаме че евентуалните изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители трябва да бъде подложен на широк обществен дебат, а не решенията да се вземат, както в настоящия случай, две седмици преди внасянето на българското решение в ЕК“, препоръча Ивайло Тодоров.

 

От АЗПБ настояват да се направи график за обществено обсъждане на важни за новата ОСП теми. Сред тях са разширение на определението за „активен фермер“, определяне на култури и животни за „обвързана подкрепа“, с колко ще бъдат подпомогнати фермите до 10 дка и др.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!