С началото на новата 2014-а година България излезе от стария програмен период в селското стопанство - 2007-2013 и встъпи в новия 2014-2020. Фермер.БГ ви представя резюме на приоритетите на Асоциацията на земеделските производители в България ( АЗПБ ), с които могат да бъдат постигнати стабилност и устойчиво разивите на аграрния сектор у нас.

 

Подобряването на концепцията за управление на поземлените отношения, както и промени в закона за собствеността и ползването на земеделските земи е сред най-важните приоритети, посочени от АЗПБ. Според асоциацията е наложащо прецизиране на правилника и механизмите за позлването на земеделските земи, както и създаването на единен регистър, в който да бъдат вписани всички земеделски земи.

 

Развитието на поливно земеделие е друг приоритет за периода 2014-2020, посочват още от АЗПБ. Изключително важно за развитието на аграрния сектор в България е възстановяването на производството в сектор плодове и зеленчуци с цел достигане на потенциала на страната. Това може да се случи чрез извеждане на подпомагането в сектора като приоритетен в новия програмен период (вече обявено за приоритет), както и чрез засилване на контрола при вноса на плодове и зеленчуци и допълнително подсигуряване на национални средства за сектора.

 

Важен приоритет за селското ни стопанство в новия програмен период 2014-2020 е и адекватното прилагане на правила по отношение на Първи стълб на ОСП с цел максимално усвояване на средствата през програмния период и по-висока степен на информираност на бенефициентите.

 

За постигането на стабилност и устойчиво развитие на селското стопанство от АЗПБ посочват и приоритета по възстановяване и развитие на животновъдния сектор с цел увеличаване броя на отглежданите животни и задоволяване на потреблението на вътрешния пазар.

 


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!