Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) е единствената работодателска организация, партньор по уникалния за България международен проект за секторни социални схеми в земеделието с водеща организация Федерация на независимите синдикати в земеделието, информират от АЗПБ. Първите заседания се провеждат в София в хотел Даунтаун, а в него участват ръководствата на земеделски синдикати от Франция, Германия, Чехия, Словения, Македония и др., както и представители на агробизнеса.

 

Проектът „Насърчаване на социалния диалог в сектор земеделие в новите страни –членки за развиване на секторни социални схеми като инструмент за борба с несигурните работни места, бедността и социалното изключване на работещите в земеделието“ е финансиран от ЕС, Европейската комисия ГД “Заетост, социални въпроси и приобщаване“ . Той е на стойност близо 200 хил. евро, като грантът е около 160 хил. евро. „Участваме в този проект, защото искаме да почерпим опит от западните страни, които имат гъвкаво законодателство в областта на осигуряването на работещите в агросектора“, коментира Ивайло Тодоров, изпълнителен директор на АЗПБ.

 

Той допълни, че особено важно за браншовиците е да научат повече най-вече в областта на осигуряването на сезонните работници, както и за еветуално прилагане на по-ефективни и удобни схеми за осигуряване на земеделските производители. Темата за социалното осигуряване в земеделието за първи път се дискутира на такова ниво в страната, коментира при откриването на международния форум Светла Василева, председател на ФНСЗ. Според нея, няколко милиарда са влезли в страната под формата на субсидии от ЕС в земеделието, но това не се е отразило по никакъв начин на заетостта в сектора.

 

Тя изнесе статистика, според която над 730 хил. души са заети в земеделието, от които в над 250 хил. дребни стопанства наетите работници са по един или двама. Типичното за този сектор е, че са малко хората, социално и здравно осигурени. Само 26 хил. са земеделските производители, които се осигуряват за болест и майчинство. Предлагаме ранно пенсиониране в сектора, както във Франция, където това е една от причините в земеделието да навлязат много млади фермери, каза Василева. Една от целите на проекта е да поставим на дневния ред на обществеността дискусията за осигуряването в земеделския сектор, да привлечем вниманието на работодателите и на държавата, заяви Валентина Васильонова, зам. председател на ФНСЗ.

 

В развитите държави на ЕС 70% от тези възможности се подкрепят от държавата, но в България все още не е останало време да говорим за това. Осигуряването на сезонните работници, темата за работната ръка на черно, наетите и самоосигуряващите се в сектора са проблемите, които ще се разискват в следващите десет месеца от участниците. По-високи и привлекателни пенсии са една от възможностите, с които работодателите биха могли да привлекат квалифицирана работна ръка, предложи представителят на германските земеделски синдикати Томас Хенцел. Радикално и любопитно предложение направи Дуфен, от земеделския синдикат на Чехия, че част от субсидиите трябва да отиват при наетите в земеделието, не само при работодателите.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!