Според проучванията на оперативната иновативна група с водещ партньор „Био Австрия“, за зеленчуците, които се произвеждат през зимата с нисък разход на енергия, се отваря една иновативна пазарна ниша. Тази ниша представлява възможност за фермерите да повишат продажбите си, чрез разнообразяване на съществуващата си продуктова гама през зимата. За да се промотира производството на зимни зеленчуци като привлекателен бизнес и за да се повишат познанията на потребителите по тази тема, са необходими допълнителни проучвания и дейности.
[news]


Сред прогнозираните резултати от работата на оперативната група е да бъдат идентифицирани подходящи сортове и оптимални периоди за засаждане и отглеждане на зимни зеленчуци, така че в крайна сметка да бъде постигнато високо качество на продукцията. Освен всичко останало, проектът осигурява разработването на устойчиво решение за пакетиране на продуктите, анализ и оптимизация на работния процес в този вид производство и разработването на адекватни комуникационни канали като начин да се изясни уникалният статус на зимните зеленчуци на потребителите. Друг очакван резултат от проекта е изготвянето на икономическа и екологична оценка на производството на зимни зеленчуци. В крайна сметка земеделските производители ще имат полза от съществуването на нова, проучена пазарна ниша и от наличната експертиза по отношение на производството на зимни зеленчуци.
 

Всичко това ще бъде възможно благодарение на иновативния проект на водещия партньор в опративната група „Био Австрия“, който се осъществява съвместно със шест земеделски стопанства. Като изследователска база на оперативната група са включени Училището по градинарство и ландшафтен дизайн в Шьонбрун; Изследователският институт по биологично земеделие - FIBL Австрия; Агротехническият център Wies; Градинарското училище в Лангенлойс; Университетът по природни ресурси и Центърът за изпитване на технологии и иновации ОФИ. Консултантските усруги по проекта се предоставят от Renate Spraul и Eva Derndorfer. Ролята на иновативен брокер в оперативната група се изпълнява от Хранителния клъстър на Долна Австрия.
 

Материалът е разработен по материали на ЕПИ-АГРИ и е предоставен от Институт за агростратегии и иновации, част от информационна кампания „Иновациите – винаги на мода!“
 

За кампанията
Информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“ е инициатива на Института за агростратегии и иновации, която показва как в други страни от ЕС се прилагат успешни иновативни решения в селското стопанство. Като част от кЗимна реколта: иновативно зеленчукопроизводство