През последните години земеделските производители промениха технологията за отглеждане на пшеница. При сеитбата на зърнено-житни култури се залага неадекватна сортова структура, несъобразена с региона, почвено-климатичните условия, промените в климата през лятото, предупредиха от Добруджанския земеделски институт. 

„Винаги трябва да се съобразяват сортовите характеристики на пшеницата, която се сее на дадено поле. Ако това не се съблюдава, при екстремни условия има изненади. Затова говорим за „сортова агротехника” на зърнено-житните култури”, заяви проф.Иван Киряков. 

Една от най-важните поуки на изтеклата стопанска година, която завърши с катастрофалните средни добиви за Добруджа от 178 кг/дка пшеница, е изграждане на правилна сортова структура в полетата. 

Какво означава това?
Учените са категорични: Избор на един основен сорт, който да е адаптиран и проверен в конкретните условия, в които ще се отглежда. След това се залагат съпътстващи сортове, съобразени с избраната технология. 

Пшениците, селектирани в научните институти у нас имат редица ценни качества, които стопанската 2019/2020 доказа. Сред най-важните характеристики се нареждат устойчивост на суша, студ и стрес – фактори, които „помогнаха” за краха на западните пшеници от реколта`2020.

Близо 90 % от полетата у нас бяха засети със сортове зърнено-житни култури, селектирани в Европа. Те навлязоха у нас, тъй като през последните години климатичните условия бяха благоприятни за отглеждането им. 

Архивите на Добруджанския земеделски институт от създаването на научния център през 1952 г. до сега, показват цикличност на периодите на засушаване. През последните 6-7 години са паднали годишни валежи над нормите - около 550-600 мм, което е позволило навлизането на чуждата селекция у нас, анализира проф.Киряков. 
„Тогава земеделските производители започнаха да забравят какво се случва при суша. Забравиха повторяемостта на засушаването, което се проявява през определени години”, коментира още ученият. 

Периодите на суша в Добруджа през последните десетилетия се очертават ясно. Освен че започва да изчезва снегът през зимата, през  април почти няма валежи. Често сухата зима и пролет са последвани от възвратни студове. 

„Затова българската селекция е насочена към нашите условия и притежава тези устойчивости. Именно затова навремето са създадени два института за селекция на пшеница – в Садово и в Ген.Тошево, които да копират конкретните условия”, допълва проф.Киряков.