Албена Симеонова е биологичен производител и член на УС на Българската асоциация „Биопродукти“ (БАБ). Преди 5 години бяхме 50 души, сега сме 2 800 души. Надяваме се, че политиците ще направят необходимото за развитието на биосектора в България, заяви за Фермер.БГ Албена Симеонова.

 

Албена Сименова

 

Г-жо Симеонова, напоследък стана ясно, че всяка от страните-членки на ЕС само ще трябва да определи приоритети си в земеделието. Оптимистично ли е това за българските земеделски производители и как ще се развива биоземеделието?
В момента имаме само притеснения. Наистина най-важният въпрос е как ще се развива биоземеделието и как ще бъде подкрепено. До момента има индикации от страна на управляващите, че са близки с биологичното земеделие. Знаете, че доскоро биоземеделците получаваха плащанията си преди края на календарната година, дори преди другите сектори. Сега имаме подобни уверения. През миналата седмица имаше поредни срещи, на които и министърът на земеделието и министърът на финансите са обещали, че биоземеделците ще си получат парите дори преди 15 декември. Това, според мен, е индикация за бъдеща добра комуникация с МЗХ. Имаме притеснения, обаче, защото вече се опарихме. Голяма част от парите за биоземеделие поради опасност да не бъдат усвоени бяха прехвърлени към мярката са сеитбооборот. В бъдеще, ако това стане практика и средствата за биоземеделие бъдат изчерпани още в първата година на слеващия програмен период – това са притесненията ни. В този смисъл, Българска асоциация „Биопродукти“ ще продължи да работи да има финансиране за биологично производство.

 

Ще разчитате на новата мярка за биопроизводство ли?
В следващия програмен период ще има специална мярка за биопроизводство в трите сектора – растениевъдство, животновъдство и пчеларство. Тя ще е по-различна от досегашната мярка „Агроекология“, в която биологичното земеделие беше включено като подмярка. Имаме и обещания от ръководството на МЗХ, че във всяка мярка от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. ще има 20% отделени за биологично производство. Много разчитаме на това и ще се опитаме да го отстояваме. Към момента, обаче, това са само обещания. Работната група, която се занимава с разработването на новата ПРСР, работи с малко по-бавни темпове. Ние, биоземеделците, сме членове на тази работа група, но засега никой не се допитва до нас. Имаме подкрепата не само на колегите от други екоорганизации, но и на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) и на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ).

 

Имате ли информация кога всъщност ще започне действието на новия програмен период?
Засега имаме само неокончателна информация. Това, което чуваме, че началото на практика ще е 2015 г. Но ние от Българска асоциация „Биопродукти“ няма да спрем да се борим. Преди 5 години бяхме не повече от 50 души, сега сме 2 800 души. Това е показателен сам по себе си факт. Надяваме се, че българските политици ще направят необходимото за развитието на биосектора в България.

 

Интервю на Ваня Кюрчева, Фермер.БГ

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!