Комисията по земеделие в Европарламента гласува своето становище относно измененията на три от регламентите, които ще бъдат застъпени в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) – за стратегическия план, хоризонталния регламент и този за пазарните мерки. Проф. Алан Матюс, анализатор от Trinity College даде оценка на работата на Комисията.
 
 
„Искам да коментирам един процедурен аспект в работата на Комисията, който смятам, че не отговаря на нормите на приемливата практика. Смятам, че той прави невъзможно за всеки, който не е във вътрешния кръг, да проследи гласуването по становищата относно регламентите. Липсват публикувани компромисните изменения, както и до списъците за гласуване, без които публичните процедури на Комисията през тези дни бяха неразбираеми“, коментира Матюс в своя блог.
 
 
Компромисните изменения, които земеделската комисия гласува, играят ключова роля в оформянето на крайното й становище. В тази връзка Матюс цитира водещите новини на началната страница на ЕП.
 
3 април 2019 г.
Поредицата от важни гласове относно пакета за реформата на ОСП след 2020 г. започна на 1 април с гласуване на проектодоклада, изготвен от Eric Andrieu (S&D, FR) относно регламента за пазарните мерки. В допълнение към 109-те изменения, предложени от докладчика, членовете на ЕП внесоха 687 изменения и още 92 предложения от четири други комисии. За да постигне съгласувана позиция докладчикът договори 61 компромисни изменения. Измененията се отнасят и до части от настоящия регламент, които не са изменени по предложение на Комисията.
 
3 април 2019 г.
На 2 април сутринта членовете на ЕП гласуваха проектодоклада, изготвен от Естер Еранс Гарсия относно стратегическите планове на ОСП. Членовете на Парламента внесоха 5253 изменения и още 670 от шест други комисии. За да се постигне съгласувана позиция и да се улесни гласуването, докладчикът договори над 130 компромисни изменения.
 
5 април 2019 г.
На 8 април членовете ще гласуват относно пакета за реформа на ОСП с третото и окончателно гласуване на хоризонталния регламент. Г-жа Мюлер е докладчик по това досие. Бяха внесени 863 изменения, включително изменения от четири комисии. Г-жа Мюлер договори 63 компромисни изменения. 1 беше внесено като алтернативно компромисно изменение от групата ECR.
За да разберем какво е гласувала Комисията по земеделие по време на трите си заседания, е необходимо да видим тези компромисни изменения. Напразно обаче ще отворите уебсайта на Комисията или пък някъде другаде, защото те не са публикувани никъде, гневи се Матюс.
 
 
[news]
„Може да се очаква измененията да бъдат намерени в раздела „Документи“ на страницата на Парламента в процедурата за всеки от регламентите. На тези страници обаче все още са поместени единствено измененията, предложени от отделните членове на Комисията през ноември 2018 г., както и тези на комитетите за даване на мнение. Най-странното от всичко е, че дори не се споменават компромисните изменения, нито съответната документация по проекта за дневен ред на заседанията на Комисията, на които те бяха разгледани“, пише още анализаторът.
 
Алан Матюс е на мнение, че именно тези компромисни изменения и тяхната прозрачност и достъпност до обществото, са жизненоважна част от демократичния процес
 
„Приветстват високото ниво на достъпност до документите на Комисията, чрез уебсайта и онлайн излъчването на обсъжданията, които всеки може да гледа от вкъщи. Но за да се следи публичното обсъждане на Комисията, е нужно нещо повече. Когато се гласува евродепутатите имат пред себе си списъка за гласуване. Той се изготвя от секретарията на Комисията в ЕП. В него е определен реда, по който се правят измененията, като всяко изменение е посочено с номер. Всеки, който слуша гласуването ще чуе единствено „Изменение 6. Гласуването е отворено. Гласуването е приключено. Приет/Отхвърлен. Преминаваме към изменение 238“. Всеки, който няма списъка с гласуване пред себе си или компромисните изменения, няма как да разбера какво всъщност се гласува и приема“, категоричен е експертът. 
 
По думите на Матюс достъпът до всички тези важни документи, компромисните изменения и списъците за гласуване за последния етап от обсъжданията, е достъпен само за един вътрешен кръг от хора.
 
„Този изкривен достъп до информация на един жизненоважен етап като този преди гласуването на регламентите, подхранва подозрение, че някои лобистки групи имат по-привилегирован достъп от други. Това означава също, че е невъзможно да се формира ясна представа за резултатите от гласуването на Комисията дори седмици след гласуването. Всичко, което знаем, е, че Комисията може да е отхвърлила компромисно изменение X, но широката общественост все още няма представа за компромисното изменение X, което се споменава“, заключва Алан Матюс.
 

 

© 2019 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!