Съвместни проверки от представители на Инспекцията по труда в България и Кралство Норвегия бяха извършени в област Стара Загора, съобщават от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ГИТ).

ДФЗ отговаря какво се случва с последния прием по подмярка 6.3

Сътрудничеството е част от трансграничен проект, а инспекциите бяха с фокус върху недекларираната заетост в рискови и за двете страни сектори - земеделие, строителство и ресторантьорство. Не се съобщава за констатирани нарушения при проверките на фермерите, но от ГИТ още веднъж изтъкват предимствата на трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа и начинът, по който се осъществява контролът при тях.

„Норвежките колеги възприеха т.нар. еднодневни договори като лесни за сключване и прекратяване и като способ за стимулиране на работниците и работодателите за полагане на деклариран труд”, подчертават от агенцията.

За улеснение на земеделските стопани ИА „Главна инспекция по труда“ припомня, че е разработен и софтуер за предоставянето на образците на еднодневни договори по всяко време на денонощието, който помага и за тяхното по-лесно администриране. „Софтуерът беше надграден по друг проект на Агенцията „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд”, допълват от ГИТ.

От там се хвалят още с броя на ежегодните инспекции на агенцията. По думите им годишният брой проверки, които всеки инспектор в България извършва, е почти двойно повече от тези, които осъществяват контролните органи на Инспекцията в Норвегия.

Трансграничният проект има за цел и да запознае работниците с техните права. В този смисъл работещите в Норвегия могат да открият информация на интернет страницата https://www.arbeidstilsynet.no/en/knowyourrights-BG, където  са посочени на български език основните трудови права на българските работници в Норвегия, както и важна информация за контакт с Инспекцията по труда в страната, ако не получават това, на което имат право.