Активен фермер е този земеделски производител, 1/3, от приходите, на когото са от селскостопанска дейност. Това са приходи от земеделско производство; директни плащания, държавни помощи, плащания по ПРСР (без преходната национална помощ), които са получавани през предходната година, а също така и приходи от преработка на земеделски продукт – тогава, когато полученият продукт е собственост на земеделския стопанин и е земеделски продукт. 
 
ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА: 

 
По отношение на физическите лица ще се изисква регистрация като земеделски производител и осигуряване като земеделски производител. При юридическите лица кодът на икономическата дейност трябва да е селскостопанска дейност. 
 
В момента МЗХ води преговори с Националния статистически институт (НСИ) да издава удостоверения, в които се посочва каква част от приходите на производителите са от земеделска дейност и  каква е икономическата дейност им дейност. Това обясни на Кръгла маса в рамките на Националния агросеминар Снежана Благоева от Дирекция  „Директни плащания“ в МЗХ.  
 
Според промените в Общата селскостопанска политика, само активни фермери могат да получават субсидии в новия програмен период.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!