В полските райони от страната не се прогнозират валежи със стопанско значение и формиралото се почвено засушаване отново ще бъде ограничаващ фактор за развитието на културите, съобщават в седмичната си агропрогноза от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

От там отчитат, че през последните дни на юли и началото на август развитието на земеделските култури е протичало при сухо време и дефицит на почвена влажност. Само на изолирани места в Западна България и крайните източни райони са били регистрирани валежи със стопанско значение между 20-25 l/m2 – София, Кюстендил и Варна.

През следващия седемдневен период се очакват средноденонощни температури около климатичните норми. 

При царевицата в зависимост от ранозрелостта на хибридите ще протичат фазите формиране на зърното, млечна и восъчна зрелост (агростанции Новачене, Търговище). При слънчогледа ще се наблюдава наливане на семената и фаза узряване (агростанции Сливен, Любимец). При лозата ще протича прошарване и омекване на зърната (агростанции Николаево, Новачене, Любимец). 

За късните полски и зеленчукови култури е необходимо да се извършват наблюдения за наличието и вредната дейност на ларвите от второто поколение на памуковата нощенка.

НИМХ: Изчерпването на продуктивния почвен влагозапас в горния слой ще ограничава възможността за извършване на качествени почвообработки в много райони на Източна и Централна България. 

Условия за провеждане на растителнозащитните пръскания при зеленчуковите култури и трайните насаждения ще има предимно сутрин, в по-хладните часове от деня.