След високите за сезона температури, довели до активизиране на вегетационните процеси при есенните посеви и някои от раноцъфтящите овощни култури, през следващия период агрометеорологичните условия ще претърпят промяна, значителна в Северна България. Това гласи прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ при БАН за периода 09-15 февруари.
 
 
В края на първото и началото на второто десетдневие се прогнозира понижение на температурите и средноденонощни стойности под биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури. Очакваното застудяване, без критични минимални температури, ще задържи преждевременното, нежелателно, развитие при трайните насаждения.
 
В Северна България се очакват валежи от сняг, образуване на снежна покривка и подобрение на условията за зимуване на есенните посеви. Тази година, въпреки безснежната зима, общото състояние на по-голямата част от зимните житни култури се оценява като добро. При пшеницата преобладава фаза братене, а при малка част от късно засетите, небратили, зимни житни култури до момента не са констатирани повреди от измръзване.   
 
 
Падналите валежи през първата седмица на февруари и очакваните - през следващия период ще поддържат преовлажнени горните почвени слоеве и неподходящи условията за подхранване на есенниците с азотни минерални торове. 
 
През последните дни от периода условията ще позволяват провеждане на резитби в лозовите и овощните масиви.
 
При лозовите насаждения е препоръчително провеждането на обследване за ранна диагноза на появата на болестта екскориоза (Phomopsis viticola) и своевременно изрязване и унищожаване на нападнатите от патогена леторасти, а след операциите - дезинфекциране на инструментите. Признаците на болестта се наблюдават през невегетационният период по узрелите леторасти – кората в основата на първото и второто междувъзлие е побеляла, покрита с малки черни точки.